fbpx

Cẩm Nang Giáo Dục Mầm Non Theo Cách Tiếp Cận Steiner Waldorf

109.000 VND

Cẩm nang giáo dục mầm non theo cách tiếp cận Steiner Waldorf cung cấp những hiểu biết về lịch sử ra đời của lý thuyết giáo dục Steiner Waldorf, các giai đoạn phát triển của trẻ, vai trò của vui chơi cũng như cách lựa chọn đồ chơi “mở” cho trẻ trong quá trình học tập.