Chính sách đại lý

(Áp dụng từ tháng 03 năm 2020)

  1.     MẪU ĐĂNG KÍ

Đơn vị, cá nhân đăng kí làm Đại lý của Quangvanbooks vui lòng liên hệ email salesonline@quangvanbooks.com hoặc SĐT 0934641489 để trao đổi cụ thể hơn.

  1.     CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU

2.1 Chính sách chiết khấu cho đại lý

STT Giá trị đơn hàng(Giá bìa trước chiết khấu) Mức chiết khấu Vận chuyển
1 Đơn hàng >10.000.000 VNĐ 37% Miễn phí vận chuyển tại nội thành Hà Nội và TP.HCM. Hỗ trợ vận chuyển toàn quốc tối đa 40.000đ/ đơn hàng.
2 Đơn hàng 5.000.000 – 10.000.000 VNĐ 35% Miễn phí vận chuyển tại nội thành Hà Nội và TP.HCM. Hỗ trợ vận chuyển toàn quốc tối đa 30.000đ/ đơn hàng.
3 Đơn hàng 3.000.000 – <5.000.000VNĐ 30% Hỗ trợ vận chuyển toàn quốc tối đa 20.000đ/đơn hàng.

2.2 Với khách hàng lấy trực tiếp tại Quangvanbooks

STT Giá trị đơn hàng(Giá bìa trước chiết khấu) Mứcchiết khấu Ghi chú
1 Đơn hàng  >10.000.000VNĐ 37% Quà tặng theo chính sách áp dụng vào thời điểm mua hàng. Ưu đãi mua 1 số tựa sách với chiết khấu đặc biệt.
2 Đơn hàng 5.000.000 – 10.000.000VNĐ 35% Quà tặng theo chính sách áp dụng vào thời điểm mua hàng.
3 Đơn hàng 3.000.000 – <5.000.000VNĐ 30% Quà tặng theo chính sách áp dụng vào thời điểm mua hàng.

2.3 Các cấp bậc đại lý

STT

Đại lý

Quy định

Chính sách
1 Bạch Kim

Là đại lý chính thức của Quangvanbooks từ 12 tháng trở lên.

Giá trị đơn hàng mỗi lần tối thiểu 10.000.000 VNĐ

Số đơn hàng tối thiểu trong năm 12 đơn.

– Chiết khấu 38%– Quà tặng theo các chương trình và chính sách của Quangvanbooks.– Hỗ trợ quảng bá gian hàng trên fanpage chính thức của Quangvanbooks.

2 Vàng

Là đại lý chính thức của Quangvanbooks từ 12 tháng trở lên.

Giá trị đơn hàng mỗi lần tối thiểu 5.000.000 VNĐ

Số đơn hàng tối thiểu trong năm 12 đơn.

– Chiết khấu 37%– Quà tặng theo các hương trình và chính sách của Quangvanbooks.

  1.     CÁC ĐIỀU KHOẢN

Điều 3.1 Cách thức đặt hàng Đại lý có nhu cầu đặt hàng vui lòng gửi đơn hàng tới email salesonline@quangvanbooks.com Sau khi đăng kí, thông tin đại lý và đơn hàng sẽ được chuyển cho bộ phận kinh doanh của Quangvanbooks , đơn hàng sẽ được kiểm tra, xuất kho và báo lại cho khách hàng về số lượng và số tiền thanh toán.Điều 3.2 Cách thức thanh toán Đại lý thanh toán trước khi Quangvanbooks giao hàng (đối với chuyển khoản) hoặc thanh toán khi nhận hàng – COD (Chỉ áp dụng với đại lý ở nội thành Hà Nội và TP.HCM)


Công ty Cổ phần Xuất bản và Giáo dục Quảng Văn

STK: 8321100388006

Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Mỹ Đình I


Điều 3.3 Cách thức giao hàng

Đại lý có thể lấy hàng trực tiếp tại kho hoặc Quangvanbooks sẽ hỗ trợ giao hàng theo chính sách (xem mục 2)Đại lý gợi ý hình thức vận chuyển thuận tiện nhất cho cả hai bên để việc giao hàng được diễn ra nhanh chóng, tiết kiệm.

  1.     DANH MỤC SÁCH

Danh mục sách Quảng Văn

Hà Nội, tháng 05 năm 2024

Quangvanbooks

Chính sách đại lý

(Áp dụng từ tháng 03 năm 2020)

  1.     MẪU ĐĂNG KÍ

Đơn vị, cá nhân đăng kí làm Đại lý của Quangvanbooks vui lòng liên hệ email salesonline@quangvanbooks.com hoặc SĐT 0934641489 để trao đổi cụ thể hơn.

  1.     CHÍNH SÁCH CHIẾT KHẤU

2.1 Chính sách chiết khấu cho đại lý

STT Giá trị đơn hàng(Giá bìa trước chiết khấu) Mức chiết khấu Vận chuyển
1 Đơn hàng >10.000.000 VNĐ 37% Miễn phí vận chuyển tại nội thành Hà Nội và TP.HCM. Hỗ trợ vận chuyển toàn quốc tối đa 40.000đ/ đơn hàng.
2 Đơn hàng 5.000.000 – 10.000.000 VNĐ 35% Miễn phí vận chuyển tại nội thành Hà Nội và TP.HCM. Hỗ trợ vận chuyển toàn quốc tối đa 30.000đ/ đơn hàng.
3 Đơn hàng 3.000.000 – <5.000.000VNĐ 30% Hỗ trợ vận chuyển toàn quốc tối đa 20.000đ/đơn hàng.

2.2 Với khách hàng lấy trực tiếp tại Quangvanbooks

STT Giá trị đơn hàng(Giá bìa trước chiết khấu) Mứcchiết khấu Ghi chú
1 Đơn hàng  >10.000.000VNĐ 37%

Quà tặng theo chính sách áp dụng vào thời điểm mua hàng. Ưu đãi mua 1 số tựa sách với chiết khấu đặc biệt.

2 Đơn hàng 5.000.000 – 10.000.000VNĐ 35%

Quà tặng theo chính sách áp dụng vào thời điểm mua hàng.

3 Đơn hàng 3.000.000 – <5.000.000VNĐ 30%

Quà tặng theo chính sách áp dụng vào thời điểm mua hàng.

2.3 Các cấp bậc đại lý

STT

Đại lý

Quy định

Chính sách
1 Bạch Kim

Là đại lý chính thức của Quangvanbooks từ 12 tháng trở lên.

Giá trị đơn hàng mỗi lần tối thiểu 10.000.000 VNĐ

Số đơn hàng tối thiểu trong năm 12 đơn.

– Chiết khấu 38%- Quà tặng theo các chương trình và chính sách của Quangvanbooks.- Hỗ trợ quảng bá gian hàng trên fanpage chính thức của Quangvanbooks.

2 Vàng

Là đại lý chính thức của Quangvanbooks từ 12 tháng trở lên.

Giá trị đơn hàng mỗi lần tối thiểu 5.000.000 VNĐ

Số đơn hàng tối thiểu trong năm 12 đơn.

– Chiết khấu 37%- Quà tặng theo các hương trình và chính sách của Quangvanbooks.

  1.     CÁC ĐIỀU KHOẢN

Điều 3.1 Cách thức đặt hàng Đại lý có nhu cầu đặt hàng vui lòng gửi đơn hàng tới email salesonline@quangvanbooks.com Sau khi đăng kí, thông tin đại lý và đơn hàng sẽ được chuyển cho bộ phận kinh doanh của Quangvanbooks , đơn hàng sẽ được kiểm tra, xuất kho và báo lại cho khách hàng về số lượng và số tiền thanh toán.Điều 3.2 Cách thức thanh toán Đại lý thanh toán trước khi Quangvanbooks giao hàng (đối với chuyển khoản) hoặc thanh toán khi nhận hàng – COD (Chỉ áp dụng với đại lý ở nội thành Hà Nội và TP.HCM)


Công ty Cổ phần Xuất bản và Giáo dục Quảng Văn

STK: 8321100388006

Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi nhánh Mỹ Đình I


Điều 3.3 Cách thức giao hàng

Đại lý có thể lấy hàng trực tiếp tại kho hoặc Quangvanbooks sẽ hỗ trợ giao hàng theo chính sách (xem mục 2)Đại lý gợi ý hình thức vận chuyển thuận tiện nhất cho cả hai bên để việc giao hàng được diễn ra nhanh chóng, tiết kiệm.

  1.     DANH MỤC SÁCH

Website: https://quangvanbooks.com/danh-muc-sach/

Hà Nội, tháng 03 năm 2020

Quangvanbooks