fbpx

Chuyến Đi Dạo Của Cô Gà Mái Rosie

49.000 VND

Cô gà mái Rosie rời khỏi chuồng và lên đường đi dạo. Đi theo sau cô là một con cáo ranh mãnh luôn rình rập nhưng Rosie không hề hay biết.