CHUYỂN GIAO QUYỀN TÁC GIẢ  
ĐỐI VỚI TÁC PHẨM DỊCH

 

Trải qua hơn một thập kỷ miệt mài với sứ mệnh quảng bá văn hóa thông qua các xuất bản phẩm, Công ty Cổ phần Xuất bản và Giáo dục Quảng Văn đã trở thành chủ sở hữu của một kho tàng tác phẩm dịch với số lượng và chất lượng đáng tự hào.  

Tính chính xác và mức độ hoàn thiện của từng tác phẩm dịch được bảo đảm nhờ đội ngũ dịch giả uy tín, có trình độ cao cùng đội ngũ biên tập viên giàu kinh nghiệm, trách nhiệm và nhiệt thành. Điều này thể hiện qua sự tin tưởng và yêu mến của quý bạn đọc gần xa dành cho Quảng Văn suốt thời gian qua. 

Chúng tôi luôn sẵn sàng chuyển giao quyền tác giả đối với tác phẩm dịch cho các quý đối tác có nhu cầu theo đúng quy định pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

Hoạt động chuyển giao quyền tác giả đối với tác phẩm dịch của chúng tôi được thực hiện dưới các hình thức sau: 

Chuyển nhượng quyền tác giả

Đối với hình thức này, chúng tôi tiến hành chuyển giao toàn bộ hoặc một phần quyền sở hữu đối với các quyền tác giả của tác phẩm dịch theo hợp đồng được ký kết hợp pháp với đầy đủ các điều khoản bao gồm nhưng không giới hạn phạm vi, quyền và nghĩa vụ, giá, phương thức thanh toán theo thỏa thuận của các bên.  

Chuyển quyền sử dụng quyền tác giả

Đối với hình thức này, chúng tôi tiến hành cấp phép sử dụng có thời hạn toàn bộ hoặc một phần quyền tác giả của tác phẩm dịch theo hợp đồng được ký kết hợp pháp với đầy đủ các điều khoản bao gồm nhưng không giới hạn phạm vi, quyền và nghĩa vụ, giá, phương thức thanh toán theo thỏa thuận của các bên. 

Trong quá trình chuyển giao quyền tác giả, chúng tôi cam kết: 

  • Tư vấn nhiệt tình, trung thực các thông tin liên quan đến tác phẩm dịch, quyền tác giả đối với tác phẩm dịch và các sản phẩm dịch vụ khác có liên quan.  
  • Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo, rà soát, điều chỉnh hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, hợp đồng chuyển quyền sử dụng quyền tác giả.  
  • Đảm bảo các quyền sở hữu quyền tác giả được chuyển giao là hợp pháp, duy trì tính tuân thủ pháp luật của quá trình giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, hợp đồng chuyển quyền sử dụng quyền tác giả. 
  • Tạo điều kiện thuận lợi để quá trình nhận chuyển giao quyền tác giả dưới mọi hình thức diễn ra hiệu quả, nhanh chóng. 
  • Gửi báo giá chi tiết, xuất hóa đơn giá trị gia tăng theo quy định của pháp luật hiện hành.  

Danh mục tác phẩm dịch áp dụng chuyển giao quyền tác giả được cập nhật mỗi quý tại đường dẫn sau đây: (link) 

Quý đối tác có nhu cầu nhận chuyển giao quyền tác giả đối với tác phẩm dịch do Công ty Cổ phần Xuất bản và Giáo dục Quảng Văn sở hữu vui lòng liên hệ: 

Bộ phận bản quyền Quảng Văn 

Email: rights.jp@quangvanbooks.com hoặc rights.en@quangvanbooks.com | Số điện thoại: 024 3797 0609