fbpx

Giáo Dục Và Khoa Học Mở – Cẩm Nang Hướng Dẫn Dành Cho Giảng Viên Và Nhà Nghiên Cứu

289.000 VND

Giáo dục và Khoa học mở giúp mọi người có những hiểu biết sâu sắc về thuật ngữ OE, OER. Từ đó ứng dụng những kiến thức và phương pháp được giới thiệu vào thực tiễn cuộc sống.