Sứ mệnh của Chúng tôi là phát triển những sản phẩm và dịch vụ mang giá trị giải trí, giáo dục, phát triển bản thânkhai sáng nhằm xây dựng một xã hội thịnh vượng.

TRÁCH NHIỆM CỦA CHÚNG TÔI

Kính thưa Quý độc giả, Quý đối tác

Quảng Văn trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, đồng hành của quý vị trên con đường quảng bá văn hóa và mở mang tri thức cho cộng đồng trong những năm qua. Để đạt được những điều đó con người Quảng Văn đã và sẽ luôn nỗ lực hết mình. Chúng tôi cam kết hoàn thành các trách nhiệm sau:

Trách nhiệm thứ hai của chúng tôi là đối với đồng nghiệp – những người làm việc ở trụ sở, ở các chi nhánh, ở các trung tâm phân phối của công ty – họ phải được đảm bảo an toàn lao động, có chế độ lương tương xứng, có chế độ quản lý công bằng, có giờ làm việc hợp lý. Người lao động được quyền bày tỏ ý kiến. Các quản lý, các trưởng phòng có trình độ và công bằng. Chúng tôi luôn tạo cơ hội thăng tiến dựa trên nhân phẩm và năng lực cho mọi nhân viên.

Trách nhiệm thứ ba dành cho đội ngũ quản lý, lãnh đạo của công ty. Họ là những người có năng lực, có giáo dục, có kinh nghiệm và đặc biệt họ phải có tinh thần tiên phong, dám chấp nhận những thử thách, dám thử nhiều cách để chọn ra cách phù hợp. Họ là những người có niềm tin sâu sắc vào sứ mệnh, tư tưởng cốt lõi, giá trị cốt lõi và tầm nhìn của công ty. Và họ được đánh giá thông qua mức độ thành công trong việc tuyển dụng và giữ chân được các nhân sự tài năng.

Trách nhiệm thứ tư là trách nhiệm với cộng đồng. Chúng tôi phải tạo ra nhiều việc làm, tham gia vào các hoạt động phát triển thói quen đọc sách và nâng cao dân trí, bảo vệ quyền tác giả cũng như quyền tiếp cận thông tin, cố gắng cải thiện đời sống dân sự, văn hóa, giáo dục, môi trường, xây dựng một thể chế tốt, và lan tỏa điều đó đến cho tất cả mọi người.

Trách nhiệm cuối cùng – trách nhiệm thứ năm là đối với sự thịnh vượng của người Quảng Văn và các cổ đông. Việc kinh doanh phải đem lại lợi nhuận ổn định, bền vững dựa trên những sản phẩm và dịch vụ đem lại lợi ích cho nhân sinh xã hội. Chúng tôi phải chuẩn bị các khoản dự phòng, tiến hành các nghiên cứu, bù đắp cho các lỗi lầm, thiếu sót. Chúng tôi không ngừng phát triển sản phẩm/dịch vụ mới, có các kế hoạch kinh doanh mới. Khi tất cả những điều này được thực hiện, các nhân viên Quảng Văn và các cổ đông sẽ nhận được lợi tức tương xứng.

Quảng Văn là tổ hợp xuất bản, giáo dục và nhượng quyền hàng đầu trong ngành công nghiệp sáng tạo.

Quảng bá văn hóa – Mở mang tri thức
Tiên phong trong giáo dục gia đình

Trung tâm Nghiên cứu Xuất bản và Giáo dục IPER

CON NGƯỜI QUẢNG VĂN

Mr. Trịnh minh Tuấn
Giám đốc

Mr. Nguyễn Đình Toản
Giám đốc Kinh Doanh

Mrs. NGUYỄN THỊ NGÂN
Kế toán trưởng

M.A. TRẦN ANH ĐỨC
TỔNG BIÊN TẬP

MRS. ĐỖ THỊ LỰU
TRƯỞNG PHÒNG MARKETING

mrs. PHẠM MỸ NHẬT ANH
HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

ĐỐI TÁC BẢN QUYỀN

ĐỐI TÁC PHÂN PHỐI

MISSION

To develop products and services with entertainment, educational, personal development and enlightenment values to build a prosperous society. 

OUR RESPONSIBILITY

Throughout our journey to promote culture and expand knowledge of the community over the years, Quang Van people have and will always give our best efforts. We pledge to fulfill the following responsibilities:

Our second responsibility is to our colleagues – who work at the company’s headquarters, branches, at the company’s distribution centers – they must be ensured of labor safety, a commensurate salary regime, a fair management regime, and reasonable working hours. Employees have the right to express their opinions. Managers, heads of department are qualified and fair. We always create opportunities for promotion based on dignity and ability for all employees.

Our third responsibility is to our management staff and the leader of the company. They are people with ability, education, experience, and most importantly, they must have a pioneering spirit, daring to accept challenges, daring to experiment in order to find the most suitable solution. They are the people who strongly believe in the company’s mission, core ideology, core values and vision. And they are judged by how successful they are in hiring and retaining talented employees.

Our fourth responsibility is to our community. We must create jobs, engage in activities to promote reading habits and improve people’s intellectual standard, protect copyright as well as the right to access information.

The last responsibility is for the prosperity of Quang Van’s people and shareholders. The business must earn stable and sustainable profits from products and services that are beneficial to society. We must prepare contingencies, conduct research, make up for errors and omissions. We are constantly developing new products/services, having new business plans. When all of these are done, Quang Van employees and shareholders will receive a commensurate return.

QUANG VAN

THE LEADING PUBLISHING, EDUCATION, FRANCHISING COMPLEX IN THE CREATIVE INDUSTRY.

Open your books, widen your world
Pioneer in family education

Pioneering – Liberal – Creative

HUMAN OF QUANGVAN

Mr. Trịnh minh Tuấn
DIRECTOR

Mr. Nguyễn Đình Toản
BUSINESS DEVERLOPMENT DIRECTOR

Mrs. NGUYỄN THỊ NGÂN
CHIEF ACCOUNTANT

M.A. TRẦN ANH ĐỨC
EDITOR-IN-CHIEF

MRS. ĐỖ THỊ LỰU
MARKETING MANAGER

mrs. PHẠM MỸ NHẬT ANH
administrative and human resources officer

COPYRIGHT PARTNER

DISTRIBUTION PARTNER

Lịch sử Quảng Văn

Trách nhiệm cộng đồng

Tin tức & sự kiện

Tuyển dụng