fbpx

[Em Bé Xin Chào] Bé Bế Bé Bồng – Ehon Tương Tác Đầu Đời 3

29.000 VND

Bộ Ehon tương tác đầu đời “Em bé xin chào” sẽ cùng bé lớn lên, cùng bé học những bài học đầu tiên như hoan hô, vẫy tay, hay xin chào! Bé sẽ có khoảng thời gian tuyệt vời cùng học, cùng chơi với bạn nhỏ và các động vật trong sách.