fbpx

Tâm Lý Học Tích Cực

369.000 VND

“Tâm lý học tích cực” là cuốn sách đầu tiên tại Việt Nam giới thiệu lý thuyết và hướng dẫn thực hành các can thiệp tâm lý học tích cực đối với cá nhân, gia đình, nhóm xã hội, lớp học gặp phải vấn đề tâm lý