fbpx

Thực Hành Giáo Dục Nhân Cách

139.000 VND

“Thực hành giáo dục nhân cách” sẽ là cánh cửa giúp mọi người tiếp cận với chương trình giáo dục điểm mạnh nhân cách, em sẽ hiểu chính bản thân mình, hiểu điểm mạnh của mình, nhìn nhận đúng về điểm mạnh của người khác, tư duy đa chiều, bao dung, hợp tác.