fbpx

Quý Ông Truyền Hình

109.000 VND

Quý ông Truyền hình là câu chuyện về người đã phát minh ra máy thu hình, và đặt nền móng cho cả ngành truyền hình hiện đại – John Logie Baird. Ông là một người đam mê sáng chế, luôn có những ý tưởng mới lạ từ đời sống, và cũng luôn cố gắng biến những ý tưởng đó thành sự thật.