fbpx

Thất Bại Của Danh Nhân – Người Càng Giỏi Càng Gặp Nhiều Thất Bại

109.000 VND

Tựa sách “Sự thất bại của doanh nhân – người càng giỏi càng gặp nhiều thất bại” là câu chuyện về 23 danh nhân nổi tiếng thế giới như Einstein, Picasso, Nobe…