fbpx

Trại huấn luyện Scrum

159.000 VND

Trại huấn luyện Scrum cung cấp một phương pháp phát triển sản phẩm đã được chứng minh và áp dụng trong thực tế đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp phát triển phần mềm, công nghệ mới, đang xây dựng quy trình phát triển sản phẩm hoặc đang mong muốn tìm kiếm, đổi mới quy trình phát triển sản phẩm hiện tại.

Ngoài ra, Scrum cũng có thể áp dụng với những sản phẩm, dịch vụ có thể chia nhỏ các tính năng, đòi hỏi phải liên tục cải tiến chất lượng trong thời gian ngắn và dễ dàng điều chỉnh để phù hợp với nhu cầu khách hàng: các khoá đào tạo, giáo dục, bồi dưỡng ngắn hạn,…

Scrum là một trong 3 phương pháp chính của phương pháp phát triển Agile.

TIKI Lazada Shopee Miền Nam Shopee Miền Bắc