fbpx

Văn Hóa Giảng Đường

279.000 VND

“Văn hóa giảng đường – Một cẩm nang học tập tại đại học’ là một cẩm nang hữu ích và cần thiết giúp sinh viên có góc nhìn tổng quan về văn hóa giảng đường đại học. Đồng thời, sách cũng cung cấp các kiến thức về kỹ năng học tập tại đại học: kỹ năng nghe giảng, kỹ năng đọc, làm việc nhóm/tham gia thực hành/hội thảo, tư duy phản biện, khai thác nguồn tri thức, kỹ năng viết luận, thể hiện cá tính trong việc trình bày các nội dung học tập,…