fbpx

Viên Long Bình

89.000 VND

“Viên Long Bình” là tác phẩm kể lại cuộc đời và sự nghiệp của Viên Long Bình, nhà nông học được tôn vinh là “cha đẻ của lúa lai” tại Trung Quốc, từ khi ông mới ra đời đến khi đã thành danh.